Bureau

Architect Ursula Bloemmen

Hulstsestraat 73
2431 Veerle-Laakdal
tel : 014 84 14 91
gsm : 0477 709 395
mail : info@architectursulabloemmen.be
Ondernemingsnummer : BE 0772.169.488
Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten – Provinciale Raad Antwerpen (www.architect.be)
Gedragscode : Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten.

ursula_bloemmen

Opleiding

  • Ingenieur-architect (KUL 1992)
  • Postuniversitaire opleiding : Milieubeheer – optie Milieutechnologie (KUL 1993)
  • Veiligheidscoördinator niveau A (2006)
  • EPB verslaggever (sinds 2006)
  • Energiebewust Architect (2008)
  • Energiedeskundige type A = opmaak EPC bij verkoop en verhuur (2009)
  • Permanente bijscholing op alle gebieden van energiebewust bouwen en nieuwe regelgevingen in de bouwsector

Info

Vanaf 1995 werkzaam als zelfstandig ingenieur architect.

Aanvankelijk gecombineerd met werkzaamheden bij een aannemer, enkele grotere architectenbureaus en bij de technische diensten van de KULeuven. Op deze manier heb ik heel wat ervaring opgedaan aan alle zijden van de bouwtafel (uitvoerder, architect en bouwheer voor grote en kleinere projecten).

Vanaf 2008 heb ik me volledig toegelegd op het eigen architectenbureau, dat gevestigd is in de gemeente Laakdal. Vlakbij het kruispunt van de drie provincies Antwerpen/Brabant/Limburg.

Het architectenbureau heeft het label van energiebewust architect en vormt in dit kader een belangrijke schakel in het bewustmakingsproces van een energiebewuste architectuur.

Het ingenieurs- en milieuaspect van mijn opleiding geeft me een goede basis om van in het begin als een energiebewust architect op te treden met een oog voor constructie en duurzaamheid bij het bouwen. Specifieke studies zoals EPB verslaggeving en stabiliteit kunnen door mezelf uitgevoerd worden. Of ze kunnen worden uitgevoerd in een vlotte samenwerking met enkele partners in het bouwverhaal.

Als architect leg ik me vooral toe op het ontwerpen van woningen en appartementsgebouwen en op kwaliteitsvolle overheidsgebouwen. Zowel nieuwbouw als verbouwingen. Dit sluit niet uit dat er af en toe enkele buitenbeentjes tussenglippen (industriegebouwen, zonevreemde gebouwen…) die met evenveel aandacht en kennis worden aangepakt. Bij grotere projecten wordt samengewerkt met collega-architecten en worden valabele partners gezocht voor stabiliteit en technische installaties.

Visie

De basis bij elk project wordt bepaald door de opdrachtgevers zelf. Hun persoonlijke wensen, hun levenswijze en hun budget zorgen ervoor dat iedere woning anders is.

Een tweede belangrijke factor is de context, de omgeving, de kenmerken/ligging van het bouwterrein en de relatie van de gebouwen tot de omgeving

Hierna komt de inbreng en de ideeën van de architect. Waarbij in elk gebouw (hoe verschillend ook) functionaliteit, ruimtelijkheid, licht, contact binnen/buiten en een goede belevingswaarde centraal staan.

Bij het ontwerpen wordt bewust gezocht naar sobere, eenvoudige en praktische ruimtes met een hoge belevingswaarde. Een ontwerp dat flexibel invulbaar is, waar gewoond en geleefd kan worden. Er wordt gekozen voor eerlijke vormen en duurzame materialen die door hun eigenheid de nodige kleur, warmte en patine aan het project geven. Kwaliteit en functionaliteit worden verkozen boven modieuze vondsten en overbodige luxe. Het resultaat is een degelijke, franjeloze no nonsense architectuur die inspeelt op de noden en wensen van de gebruikers en hun omgeving.

Dit alles wordt natuurlijk afgetoetst aan het beschikbare budget.Gedurende het ganse ontwerpproces worden nooit de wensen en eisen van de opdrachtgever uit het oog verloren. De inbreng van de architect zal deze wensen proberen te versterken of vanuit een andere oogpunt belichten.

Aanpak

Na een eerste contactname zal er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden waarna een vrijblijvend ereloonvoorstel wordt opgemaakt voor het betreffende bouwproject.

De begeleiding die tijdens het verloop van het bouwproces verwacht wordt, zal hierbij besproken worden en kan op maat aangepast worden volgens de behoeften van de klant.

Vertrouwen, wederzijds respect en een goede communicatie tijdens het volledige bouwproject zijn de basis voor een goede samenwerking.